Ako dlho je povinný zamestnávateľ uschovávať dokumenty z vyšetrovania pracovných úrazov?

shutterstock_128732051

Zamestnávateľ, podľa vyhlášky vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 111/1975 Zb. o evidencii a registrácii pracovných úrazov v znení vyhlášky č. 483/1990 Zb., je povinný uschovávať doklady uvedené v § 6-8 po dobu päť rokov nasledujúcich po roku, v ktorom došlo k pracovnému úrazu.

Povinnosti uschovávať doklady zamestnávateľom výchádza zo skutočností, že tieto dokumenty sú potrebné pri opatreniach ako sú likvidácia následkov úrazov ale aj pre právne účely ako riešenie náhrady škody spôsobenej zamestnancom. Tieto dokumenty tvoria základ vyšetrovania zopdovednosti za spôsobené škody či úž v dôsledku zanedbania zúčastnených osôb alebo pre preukazovaní konania jednolivých osôb.

Ide hlavne o záznamy o úrazoch, fotodokumentácia, lekárske správy a iné záznamy.

V prípade, že organizácia (zamestnávateľ) zanikla, je jej povinnosťou odovzdať dokumenty nástupníckej organizácií.

Podľa § 82 písm. b) Zákonníka práce, za dodržiavanie ustanovení vyhlášky o evidencii a registrácií pracovných úrazov zamestnávateľa zodpovedajú vedúci zamestnanci na všetkých stupňoch riadenia v rozsahu svojich funkcií.

Vedúci zamestnanci sú povinní utvárať priaznivé pracovné podmienky a zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Tieto úlohy vyplývajúce z tejto vyhlášky patria neodeliteľne ku výkone právomocí vykonávaných vedúcimi pracovníkmi.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *