MUDr.Róbert Slivka

MUDr.Róbert Slivka

chirurg

Špecializácia: chirurgia I. stupňa, urgentná medicína a traumatológia Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie, Spišská Nová Ves