Máte osteoporózu? Cvičte, radia výskumníci.

osteoporoza

Experti z Iniciatívy „Too Fit to Fracture“ prezentovali výsledky medzinárodného konsenzu ohľadom zavádzania odporúčaných cvikov pre ľudí trpiacich na osteoporózou, či už majú alebo nemajú fraktúry stavcov chrbtice.

Tieto výsledky boli prezentované na Svetovom kongrese pre osteoporózu, osteoartritídu a muskuloskeletálne poruchy v španielskom meste Sevilla.

S využitím metódy GRADE (klasifikácia odporúčacích posudkov, rozvoj a vyhodnocovanie) otestoval medzinárodný multidisciplinárny team účinky cvičenia:

1) pri pádoch, zlomeninách, BMD a nepriaznivých okolnostiach pre ľudí s osteoporózou alebo fraktúrami stavcov,

2) pri bolestiach, kvalite života a fyzickej funkcie po fraktúre stavcov.

Pozorovania boli ohodnotené na jednoduchej stupnici – vysoký, priemerný, nízky alebo veľmi nízky.

Pre ohodnotenie boli  stanovenie odporúčanía pre cvičenie a fyzickú aktivitu v súvislosti s tromi prípadmi, líšiacimi sa rizikom – jeden predstavoval osteoporózu založenú na hustnutí kostí, ďalší predstavoval osteoporózu spolu s  fraktúrou jedného stavca a tretí osteoporózu spolu s viacerými fraktúrami stavcov, hyperkypnózu a silné bolesti.

Skúmajúci team odporúča, aby sa všetci pacienti s osteoporózou zapojili do viaczložkového cvičebného programu, ktorý zahŕňa rezistenčný a balančný tréning, ale nemali by sa zapájať do aerobického cvičenia.

Medzi kľúčové odporúčania patria:

  • Aktuálne smernice pre fyzickú aktivitu sú vhodné pre pacientov s osteoporózou u ktorých nedošlo k fraktúre stavca
  • Pri fraktúre stavca sa aerobická aktivita strednej intenzity preferuje u vitálnych pacientov, odporúča sa konzultácia fyziologickej terapie
  • Denný balančný a vytrvalostný tréning pre chrbticové svalstvo sa odporúča všetkým pacientom s osteoporózou
  • Všeobecne obmedzenia bránia aktivitám. Ľudia s osteoporózou bez stavcových zlomenín by mali posúdiť bezpečnosť požadovaných aktivít predtým než začnú cvičiť
  • Zdravotníci by mali ľudí oboznamovať s bezpečnými pohybmi, a nie im zaádzať obmedzenia (napr. pri dvíhaní).

Pre pacientov so zaznamenanou fraktúrou stavca sa odporúča konzultácia s profesionálnym terapeutom pred začatím cvičenia a fyzickej aktivity.

Hlavne pri zhoršenej rovnováhe, bolestiach, alebo zvýšenom riziku nepriaznivých podmienok pri cvičení,  aktivite, či nebezpečnom pohybe.

Hlavný autor Dr. Lora Giangregorio, z Univerzity vo Waterloo v Kanade, hovorí:

Ľudí s osteoporózou a stavcovými fraktúrami treba podporovať v trénovaní vytrvalosti a rovnováhy, dôkazom čoho sú aj viaceré multimodálne výcvikové programy. Vytvorili sme odporúčania a protokol, v ktorom sú zhrnuté „najčastejšie otázky“ pacientov a zdravotníckych organizácií ohľadom fyzickej aktivity. Veríme, že tieto odporúčania budú nápomocné pre zdravotníckych profesionálov po celom svete a budú ich brať ako smernicu pre bezpečné, efektívne a príjemné výcvikové programy ich osteoporóznych pacientov“.

Zdroj: Medical News Today, preklad pôvodného článku

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *