Nové rehabilitačné metódy navrhnuté pre pacientov s amputovanými končatinami a po prekonaní mŕtvice

armMuscle1

Stratu dominantnej ruky v prípade amputácie alebo prekonaní mŕtvice, si musí pacient pri činnostiach ako je písanie či kreslenie, kompenzovať zvýšeným používaním nedominantnej ruky.

V súčasnosti sú neurologické vplyvy chronického, sileného využívania nedominantnej ruky málo študované a známe.

Viac svetla do tejto problematiky priniesli výskumníci z Univerzity v Missouri, ktorí sa sústredili na spôsoby kompenzácie straty dominantnej ruky u pacientov a priniesli nové zdokonalené rehabilitačné techniky pre takto postihnutých pacientov.

Polovica práce v našom laboratóriu sa sústredí na pacientov s hornými amputovanými končatinami, ktorý už sú mimo akútnej fázy ich liečenia, ďalšia polovica sa zameriava na pacientov ktorí utrpeli stratu funkcie končatiny následkom úrazu alebo neurologickej poruchy“, hovorí Scott Frey, profesor fyziologických vied a riaditeľ CT na Univerzite v Missouri.

Náš projekt analyzoval následky straty dominantnej ruky a zmeny správania sa u pacientov. Taktiež sme pomocou funkčnej magnetickej rezonancie študovali funkciu mozgu u ľudí, ktorí sa na takéto situácie museli adaptovať. Veríme, že študovaním spôsobov, akými sa pacienti vyrovnávajú so stratou končatiny, dokážeme zlepšiť rehabilitačné metódy a kvalitu života takýchto pacientov“.

V tejto štúdii vykonávali pacienti s amputovanou rukou jednoduché kresliace testy s využívaním nedominantnej ruky, pričom sa sledovala ich rýchlosť a presnosť.

Frey a Benjamin Philip, doktorandský výskumník v Oddelení fyziologických vied na Univerzite v Missouri, preukázal, že jednotlivci, ktorí si museli kompenzovať činnosti pomocou nedominantnej ruky, dokázali vykonávať tieto aktivity rovnako dobre ako kontrolná skupina využívajúca ich pravú dominantnú ruku.

Rovnaké testy následne prebehli pod kontrolou fMRI (funkčnej magnetickej rezonancie), kde sa zaznamenávala funkcia mozgu. Výskumníci zistili, že oblasti, ktoré predtým riadili senzorické funkcie amputovanej končatiny, v súčasnosti kompenzujú túto stratu na nedominantnej strane.

Väčšina ľudí vie, že ľavá strana Vášho mozgu riadi pravú ruku a naopak“ , hovorí Frey. Ak ste napríklad pravák a práve píšete či kreslíte, ľavé senzorické oblasti vykazujú zvýšenú aktivitu.

Zistili sme, že ak boli amputovaní pacienti nútení používať ich nedominantnú ruku po dobu viacerých rokov, zvýšila sa ich výkonnosť v pravej aj ľavej hemisfére.

Inými slovami, ich schopnosť kompenzovať si manuálne činnosti pomocou ľavej ruky je podmienená využívaním mozgového mechanizmu ktorý predtým riadil ich aktuálne chýbajúcu dominantnú ruku.

Táto schopnosť kompenzačnej reorganizácie zvyšuje nádej, že funkcie nedominantnej ruky sa môžu vo veľkej miere zdokonaliť, čo umožní lepšiu kvalitu života pre pacientov ktorí utrpeli stratu dominantnej ruky po amputácii alebo prekonaní mŕtvice“.

Aj keď nás čaká ešte veľa práce, predpokladáme že naša tímová práca u amputovaných pacientov, môže podávať informácie o rehabilitáciách postihnutých pacientov, ktorým sa neobnovila precízna kontrola dominantnej ruky počas akútnej a poakútnej fázy liečenia. Pre niektorých pacientov v chronickej fáze liečenia, ktorá trvá 7 až 18 mesiacov po úraze, to môže znamenať podnet na lepšie trénovanie nedominantnej ruky“.

Freyova štúdia „Kompenzačné zmeny sprevádzajúce chronicky silené používanie nedominantnej ruky u amputovaných pacientov“ bola publikovaná v Neurovedeckom žurnáli a bola dotovaná grantom Národnej obrany.

Frey je členom Millerovej rodiny v Poznávacej neurológii a zastáva čestné miesto ako pomocný profesor v Oddelení neurológie, psychiatrie a fyzikálnej medicíny a rehabilitácie na Medicínskej škole na Univerzite v Missouri.

Zdroj: Medical News Today,  preklad: ARTEP

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *