Špecializovaná starostlivosť zvyšuje mieru prežitia bedrovej zlomeniny

Senior woman in hospital bed

Podľa výskumu zverejneného v austrálskom „Zdravotníckom žurnále“ pacienti, ktorí  podstúpili operáciu bedrovej zlomeniny v nemocniciach, ktoré majú ortogeriatrickú starostlivosť, majú lepšiu šancu prežiť dlhšie ako 30 dní po operácii.

Profesorka Jacqueline Close a jej spolupracovníci pôsobiaci v oblasti neurologického výskumu v Austrálii, zozbierali údaje od 9370 pacientov so zlomeninou bedra vo veku od 65 rokov a viac, ktorí mali operáciu bedra  v jednej z 37 verejných nemocníc  v období medzi júlom 2009 a júnom 2011.

Počas tohto výskumu zaznamenali  706 úmrtí do 30 dní po operácii, takže celková úmrtnosť predstavovala 7,4%.

Prekvapujúco výrazný rozdiel nastal pri skúmaní 30-dňovej úmrtnosti (údaje nastavené podľa veku a pohlavia) u pacientov, ktorí boli liečení  v nemocniciach s ortogeriatrickou starostlivosťou, kde bola  úmrtnosť 6,2% v porovnaní s 8,4% úmrtnosťou pri tých pacientoch, ktorí túto starostlivosť  nemali.

Pacienti, ktorí dostali ortogeriatrickú starostlivosť, zostali v nemocnici dlhšie ako tí, ktorí ju k dispozícii nemali, takže tí prví  ležali v nemocnici v priemere 26 dní oproti štandardným 22 dňom.

Ortogeriatrická  starostlivosť, ktorá  je definovaná ako “zdravotná starostlivosť pre starších pacientov s ortopedickými problémami, poskytovaná  v spolupráci s celým ošetrujúcim ortopedickým  tímom … prevažne geriatrami”, bola  k dispozícii v 14 nemocniciach z celkových 37, vrátane štúdie.

Rozdiel v úmrtnosti môže byť vďaka zdravotnej  optimalizácii pred operáciou, prevencii a včasnému odhaleniu zdravotných komplikácií, zlepšenej koordinácii v oblasti  starostlivosti a tiež vďaka efektívnejšej  komunikácii medzi pracovníkmi zodpovednými  za starostlivosť“, napísala profesorka Close a jej spolupracovníci.

Respiračné ochorenia a srdcové choroby sú najčastejšími príčinami  úmrtnosti po zlomenine bedra a … tieto ochorenia môžu byť  lepšie koordinované v nemocniciach s ortogeriatrickou starostlivosťou“.

Nedávno bola v Austrálii a na Novom Zélande vydaná Smernica pre starostlivosť pri zlomenine bedra (www.anzhhr.org), ktorá  poskytuje jasné odporúčania na podporu rozvoja a implementácie ortogeriatrickej starostlivosti.

Počas nedávno vykonaného auditu všetkých verejných nemocníc v rámci Austrálie a Nového Zélandu, ktoré poskytujú starostlivosť pri zlomenine bedra, bolo na základe získaných údajov vyhodnotené, že dostupnosť tohto typu starostlivosti sa v nemocniciach zvyšuje.

Autori výskum uzavreli tým, že Register zlomenín bedra v Austrálii a na Novom Zélande  bude uľahčovať zber údajov o pacientoch, pričom tieto údaje budú následne neoddeliteľnou súčasťou riadenia budúceho rozvoja starostlivosti, rovnako tiež budú poskytovať platformu pre budúci výskum tých faktorov, ktoré ovplyvňujú výsledky pacientov. Pretože tým hlavným cieľom je zlepšenie výsledkov pacienta.

Zdroj: medical news today, preklad pôvodného článku

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *