Stal sa úraz na pracovisku, čo ďalej?

shutterstock_128732051

So vznikom úrazu na pracovisku sú vždy spojené určité povinnosti pre zamestnávateľa ako aj pre zamestnanca. Pre zamestnanca je priorita, čo najskôr byť vyšetrený ako aj ošetrený  alebo prevezený do nemocnice kde bude vykonaná nevyhnutná zdravotná starostlivosť. Ako zamestnávateľ ste povinný najneskôr do dvoch dní po ohlásení úrazu spísať záznam o pracovnom úraze.  Záznam spisujú zamestnanci, ktorí vyšetrujú daný úraz.

Z tohoto dôvodu zamestnávateľovi vyplývajú určité povinnosti v súvslosti so  záznamom o pracovnom úraze.  Zamestnávateľ je povinný zaslať hormadný odpis všetkých záznamov  o pracovnom úraze za uplynulý kalendárny mesiac do piateho dňa nasledujúceho mesiaca a to príslušným orgánom:

a) inšpektorátu práce, ak ide o pracovisko, ktoré podlieha jeho dozoru,
b) príslušnému obvodnému banskému úradu, ak ide o pracovisko, ktoré podlieha jeho dozoru,
c) Ministerstvu hospodárstva SR, ak ide o pracovný úraz spôsobený výbušninami a to tak isto aj na pracoviskách podliehajúcich dozoru inšpektorátu práce,
d) príslušnej okresnej pobočke Sociálnej poisťovne,
e) príslušnej zdravotnej poisťovni, v ktorej je postihnutý poistený

Ak ide o smrteľný úraz, ťažky alebo hromadný pracovný úraz, je zamestnávateľ povinný zaslať odpis záznamu o úraze najneskôr do dvoch pracovných dní od jeho ohlásenia a zápis o výsledku zistenia príčin úrazov do 30 dní odo dňa vzniku úrazu aj ďalším orgánom štátnej spravy a to:

f) príslušnému odborovému zväzu, ak ide o hromadný pracovný úraz aj Konfederácií odborových zväzov SR,
g) príslušnej krajskej správe Štatistickému úradu SR
h) príslušnému okresnému prokurátorovi

Zápis o výsledkoch zistenia príčin zamestnávateľ uplatní vtedy, ak nie je možné vyšetrovanie ukončiť z rôznych dôvodov (napríklad nemožnosť komunikácie s postihnutým a podobne). Zamestnávateľ je taktiež povinný odovzdať jedno vyhotovenie záznamu postihnutému alebo pozostalej rodine.

Tieto povinnosti pre zamestnávateľa súvisia s dozoronou činnosťou príslušných orgánov, ktoré dozerajú na to, ako zamestnávatelia plnia všeobecné predpisy o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Na základe týchto informácií  dozorné orgány získavajú dôležité informácie o porušovaní predpisov a náležite na základe nich prispôsobovať svoju dozornú činnosť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *