Včasná rehabilitácia je dôležitá pre zotavenie po ťažkom traumatickom poranení mozgu

shutterstock_143311723

Včasné rehabilitačné zákroky sa zdajú byť podstatné pre určenie prognózy ako dobre sa pacient bude zotavovať po ťažkom poranení mozgu. Podľa výskumníkov na Sahlgrenskej akadémii  môžu tieto zákroky dokonca zvýšiť šance na dlhodobé prežitie .

Trandur Ulfarsson  – doktorand na Sahlgrenskej akadémii  (Univerzita v Gothenburgu)  v rade svojich štúdií  preskúmal  dlhodobé účinky traumatických poranení mozgu, ktoré boli spôsobené napríklad nehodami alebo násilnými činmi.

Štúdie, v ktorých sa skúmalo 280 švédskych a islandských  účastníkov, všetci 1-11 rokoch  po úraze,  ukazujú jasnú súvislosť  medzi tým ako rýchlo  získali prístup k rehabilitácii a ako dobre sa zotavili .

Zlepšená funkčná aktivita

Ulfarsson  prezentuje zistené výsledky aj vo svojej dizertačnej práci, kde okrem iného uvádza nasledovné: zistili sme, že funkčná aktivita –  čo znamená napríklad aj to do akej miery sú pacienti nezávislí  pri svojich denných aktivitách a ako rýchlo sú schopní sa vrátiť späť do práce –  je podstatne zlepšená medzi tými , ktorí sú prijatí  na lôžkovú rehabilitačnú starostlivosť zavčasu.

Štúdie tiež ukazujú, že vážne poranenia mozgu často vedú ku  zníženej funkcii  hypofýzy, čo je najčastejšie spojené s nedostatkom rastového hormónu, a to vedie až k obezite.

Zhoršená  výkonnosť funkčných aktivít a tiež kvalita života je zdá sa byť prepojená aj s tou skutočnosťou, že ľudia po úraze mozgu sú nútení ostať doma ako nezamestnaní alebo sú na nemocenských dávkach aj niekoľko rokov po úraze .

Vyššie riziko úmrtia

Okrem toho štúdie z Univerzity v Gothenburgu tiež ukazujú,  že muži, ktorí  utrpeli vážne traumatické poranenie mozgu, majú päťkrát vyššie riziko úmrtia aj po 10 rokoch od úrazu ; pre ženy je  toto riziko osemkrát vyššie . Tieto výsledky potvrdila aj nedávna štúdia na Karolínskom inštitúte.

Zvýšené riziko možno pripísať ochoreniam a zdravotným postihnutiam, ktoré pretrvávajú aj niekoľko rokov po úraze.

” Účastníci hlásili  trvalé zdravotné postihnutie a nízku kvalitu života , s celým radom fyzických, poznávacích, emočných porúch, ako aj porúch správania sa.“

Dôležité informácie

Ulfarsson hovorí , že štúdie poskytujú dôležité informácie pre obete poranenia mozgu, ich rodiny a priateľov, ako aj sektor zdravotníctva .

“Jedným zo záverov je, že vážne traumatické poranenia mozgu by mali byť považované za chronické ochorenie, ktoré si vyžaduje odbornú starostlivosť a podporu po veľmi dlhý čas. Naše štúdie poskytujú cenné informácie, ktoré nám pomôžu zlepšiť výsledky predpovedí, optimalizovať rehabilitačný proces a vyhodnotiť účinky liečby u týchto pacientov, ” hovorí Ulfarsson .

Podľa Ulfarssona, konkrétne faktory, ktoré by mohli zvýšiť dlhodobé prežitie pacientov, zahŕňajú prístup k rehabilitácii v správnom čase, špeciálne intervencie pre pacientov, ktorí  sa stali kvôli zraneniu nezamestnaní alebo práce neschopní , a vyhodnotenie funkcie hypofýzy u pacientov s nadváhou.

Ulfarssonova dizertačná práca s názvom „Prognózy dlhodobých výsledkov po vážnych traumatických poraneniach mozgu“ bola prezentovaná  17. januára 2014 .

Zdroj: Medical News Today,  preklad: ARTEP

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *